damc.JPG

Canolfan Uwch Ddeunyddiau Dennison

Cartref        Amdanom Ni        Taith Rithwir        Cyrsiau/Gwasanaethau        Newyddion        Cysylltwch

Cyrsiau/Gwasanaethau

Rydym yn teilwra ein holl gyrsiau i anghenion penodol cwmnïau ond mae'r cyrsiau canlynol yn darparu amlinelliad bras o'r hyn a gynigir gennym ar hyn o bryd.

 

Cliciwch ar y ddolen briodol ar gyfer eich anghenion;

 

Cyflwyniad i Gwrs Cyfansoddion

Cwrs Atgyweirio Cyfansoddion

 

Rydym hefyd yn cynnig y gwasanaethau canlynol:

 

-Llogi'r Popty

-Llogi'r Labordy

-Prosiectau Ymchwil

composite vacuum bagging meterials

Cyflwyniad i Gyfansoddion

Cwrs 2 Ddiwrnod

 

Bydd y cwrs hwn yn rhoi gwybodaeth fanwl i hyfforddeion am theori cyfansoddion gan gynnwys atgyweiriadau, resinau, strwythurau craidd a deunyddiau ategol. Bydd hyfforddeion yn edrych ar ddylunio cyfansoddion, diffygion cyffredin a gwerthuso annistrywiol (NDE). Bydd myfyrwyr yn ennill profiad ymarferol ym meysydd RTM a gosod haenau trwythedig. Addysgir y pynciau hyn o amgylch y cyd-destun y cant eu defnyddio gan eu cwmnïau a'r prosesau gweithgynhyrchu a ddefnyddir ganddynt.

 

Cyflwyniad i Atgyweirio Cyfansoddion

Cwrs 4 Ddiwrnod

Bydd y cwrs hwn yn rhoi'r sgiliau theori ac ymarferol, sylfaenol sy'n ofynnol wrth atgyweirio amrywiaeth o gydrannau cyfansawdd. Bydd  hyfforddeion yn creu ac yn atgyweirio eu paneli eu hunain gan ddefnyddio llawlyfrau atgyweirio modurol ac awyrennol. Byddant yn ennill profiad ym meysydd atgyweirio gosod haenau gwlyb, atgyweirio, camu a sgarffio haenau trwythedig ac atgyweiriadau craidd amrywiol gan sicrhau y dilynir yr holl weithdrefnau perthnasol i gynhyrchu atgyweiriad o safon.

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black LinkedIn Icon

© 2019 gan Coleg Gwent

DAMC, Coleg Gwent

Rhodfa Calch

Blaenau Gwent

Glyn Ebwy

NP23 6GL