damc.JPG

Canolfan Uwch Ddeunyddiau Dennison

Saesneg / Cymraeg

Cartref        Amdanom Ni        Taith Rithwir        Cyrsiau/Gwasanaethau        Newyddion        Cysylltwch

Amdanom Ni

"Yn DAMC rydym yn ymdrechu i gynnig yr hyfforddiant ym maes cyfansoddion gorau sydd ar gael drwy fanteisio ar bartneriaethau gyda chwmnïau peirianneg allweddol er mwyn gwneud yn siŵr bod yr holl gyrsiau a gynigir gennym yn gyfoes, cyfredol a pherthnasol."

 

Dan Lockett

Arweinydd Cwrs DAMC

Agorwyd Canolfan Uwch Ddeunyddiau Dennison ym mis Medi 2018 gan Ken Skates AC, ac fe'i henwyd ar ôl Jon Dennison. Cafodd Jon Dennison yrfa nodedig ym meysydd awyrofod a pheirianneg, gan weithio i'r llywodraeth a'r diwydiant. Drwy gydol ei yrfa yn yr Adran Masnach a Diwydiant, Cymdeithas Cwmnïau Awyrofod Prydain (ADS bellach), GKN Westland Helicopters/Finmeccanica (Leonardo bellach), a GKN - lle daeth yn Gyfarwyddwr Materion Llywodraethol ac Allanol - roedd yn ddylanwadol wrth ddarparu cyfleoedd i bobl ifanc wireddu eu potensial. Roedd ganddo egwyddorion cryf: wedi ymrwymo i amrywiaeth, haelioni, tegwch a sicrhau bod yr amodau'r un fath i bawb.

174637737.jpg.gallery.jpg
 

Ein Cyfleusterau

Mae DAMC wedi cael ei chynllunio gan roi sylw i ansawdd. Dim ond y dechnoleg fwyaf cyfoes a chyfredol ym maes gweithgynhyrchu cyfansoddion a ddefnyddir gennym. Mae gennym ystafell lân y mae modd rheoli ei thymheredd gyda phyrth gwactod, lampau archwilio, canfodyddion gollyngiadau uwchsain a mwy.

 

Mae gan ein hystafell galedu a thorri bopty caledu 3m² gyda phyrth gwactod a thermocwpl sydd ar gael i'w llogi. Mae gennym y dechnoleg Arllwys Resin ddiweddaraf gyda mowldiau hyfforddi amryfal. Mae pob gweithfan yn cynnwys meinciau tynnu i lawr Vodex, offer cwmnïau hedfan ac amrywiaeth o offer aer.

 

Er mwyn cynnal a chadw amgylchedd ein hystafell lân ac atal unrhyw ddifwynwyr rhag cyrraedd y tu allan i'r labordai, mae gennym siambr aerglos lle gall hyfforddeion newid i'r cyfarpar diogelu personol priodol a storio eu heiddo, gan efelychu amgylchedd diwydiant.

 

Cliciwch yma i fynd ar ein taith rithwir.

20180914_150339.jpg
20180914_150352.jpg
20180914_150150.jpg
 
 
NEWYDDION DAMC DIWEDDARAF
 

Angen mwy o fanylion? Cysylltwch â Ni

Rydym yma i'ch cynorthwyo. Cysylltwch â ni dros y ffôn, drwy e-bost neu siaradwch â ni ar-lein.

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black LinkedIn Icon

© 2019 gan Coleg Gwent

DAMC, Coleg Gwent

Rhodfa Calch

Blaenau Gwent

Glyn Ebwy

NP23 6GL