damc.JPG

Canolfan Uwch Ddeunyddiau Dennison

Cartref        Amdanom Ni        Taith Rithwir        Cyrsiau/Gwasanaethau        Newyddion        Cysylltwch

Amdanom Ni

"Yn DAMC rydym yn ymdrechu i gynnig yr hyfforddiant ym maes cyfansoddion gorau sydd ar gael drwy fanteisio ar bartneriaethau gyda chwmnïau peirianneg allweddol er mwyn gwneud yn siŵr bod yr holl gyrsiau a gynigir gennym yn gyfoes, cyfredol a pherthnasol."

 

Dan Lockett

Arweinydd Cwrs DAMC

Agorwyd Canolfan Uwch Ddeunyddiau Dennison ym mis Medi 2018 gan Ken Skates AC, ac fe'i henwyd ar ôl Jon Dennison. Cafodd Jon Dennison yrfa nodedig ym meysydd awyrofod a pheirianneg, gan weithio i'r llywodraeth a'r diwydiant. Drwy gydol ei yrfa yn yr Adran Masnach a Diwydiant, Cymdeithas Cwmnïau Awyrofod Prydain (ADS bellach), GKN Westland Helicopters/Finmeccanica (Leonardo bellach), a GKN - lle daeth yn Gyfarwyddwr Materion Llywodraethol ac Allanol - roedd yn ddylanwadol wrth ddarparu cyfleoedd i bobl ifanc wireddu eu potensial. Roedd ganddo egwyddorion cryf: wedi ymrwymo i amrywiaeth, haelioni, tegwch a sicrhau bod yr amodau'r un fath i bawb.

174637737.jpg.gallery.jpg
IMG_7365.jpg
 
Ein Tîm
LOC06752.jpg
Dan Lockett
BEng(Anrh), M.Ed, PGDE 
Cydlynydd Cwrs DAMC

daniel.lockett@coleggwent.ac.uk | Rhif Ffôn: 01495 333 259

Ar ôl cwblhau ei raddau yn canolbwyntio ar beirianneg deunyddiau cyfansawdd, gweithiodd Dan ochr yn ochr ag arweinwyr ym maes gweithgynhyrchu a dylunio cyfansoddion. Yn dilyn newid ei yrfa, dychwelodd Dan i'r brifysgol i astudio ei Dystysgrif Ôl-raddedig mewn Addysg a gwblhaodd yn ddiweddarach ar lefel Diploma Ôl-raddedig mewn Addysg. Yna gweithiodd Dan fel darlithydd ac athro Ffiseg mewn sawl ysgol ar draws de Cymru, ynghyd â chwblhau ei radd Meistr mewn Addysg. Yn ystod y cyfnod hwn, cafodd Dan secondiad ddwywaith o Lywodraeth Cymru; y cyntaf ar gyfer datblygu rhaglen trosglwyddo a hyfforddi athrawon yn CERN, y Swistir a'r ail ar gyfer ymchwilio i'r defnydd o lythrennedd digidol yn Hong Kong, a ymgorfforwyd o fewn y Fframwaith Llythrennedd Digidol ar gyfer ysgolion uwchradd Cymru. Yna daeth Dan i Coleg Gwent ym mis Ionawr 2018 gyda'r nod o greu darpariaeth beirianneg orau Cymru. Mae bellach yn goruchwylio'r gwaith o redeg y cyrsiau peirianneg ac yn bwysicach DAMC, a ddyluniwyd ac a adeiladwyd ganddo. Ers ei chreu, mae DAMC wedi cael ei henwi yn un o ddarpariaethau hyfforddiant gorau'r DU ar gyfer cyfansoddion ac mae bellach yn darparu hyfforddiant i rai o gwmnïau peirianneg gorau'r byd.

Mark Pope
Darlithydd Cyfansoddion
Awaiting_Image.jpg
Mark Cleaves
Darlithydd Cyfansoddion
Awaiting_Image.jpg
Angen mwy o fanylion? Cysylltwch â ni

Rydym yma i'ch cynorthwyo. Cysylltwch â ni dros y ffôn, drwy e-bost neu ein ffurflen ymholi ar-lein.

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black LinkedIn Icon

© 2019 gan Coleg Gwent

DAMC, Coleg Gwent

Rhodfa Calch

Blaenau Gwent

Glyn Ebwy

NP23 6GL